Projekta nosaukums un akronīms:  Laser for Magnesium: the influence of laser wavelength, and feedstock quality on the optical properties of Mg alloy for industrial needs - LASER4Mg
Projekta līguma numurs: 101153119  
Projekta ieviešanas sākuma datums: 15.04.2024. 
Projekta ieviešanas beigu datums: 14.04.2026.
Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši  
Projekta kopējais finansējums: 162 499,20 EUR,
Projekta Marijas Sklodovska Kirī stipendiāts: Dr. Ashish Kumar King, viespētnieks LU ASI. 
Projekta vadītājs: Dr.Phys. Atrnolds Ūbelis, Arnolds.Ubelis@lu.lv

Projekta mērķis: Pētīt lāzeru starojuma mijiedarbību ar magnija sakausējumiem  plašā viļnu garumu diapazonā pie dažādiem eksperimentu robežnosacījumiem, lai noskaidrot optimālos apstākļus inovatīviem pielietojumiem transporta līdzekļos, aviācijā un kosmosa tehnoloģijās. 

Projekta izpilde:
Projekta izpildē, līdzās LU ASI Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijai (vad. Dr. Phys. Arnolds Ūbelis) piedalīsies LU ASI Kvantu optikas laboratorija (vad. Assoc. Prof. Jānis Alnis),  LU Astronomijas Institūta un LU Cietvielu Fizikas institūta kolēģi, kā arī tiek pētītas iespējas izmantot Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas Lāzeru centra jaudīgos lāzerus.  
Projektā iegūtie rezultāti būs laba pamatne, lai sagatavotu konkurētspējīgus pieteikumus Horizon Europe Eiropas Inovāciju Padomes konkursiem un radīs interesi Eiropas Kosmosa Aģentūrā. 
Projekta tēma ir pievilcīga maģistra un doktora līmeņa studentiem un. Dr. Ashish Kumar King plāno, ka projekta izpildes laikā tiks aicināti pētījumos iesaistīties Latvijas vai ārzemju studenti, kas attiecīgi rezultēsies maģistra, vai doktora darbos. 

Popularizējošas aktivitātes:
16.05.2024. Dr. Ashish Kumar King uzstājās LU ASI seminārā