Projekta nosaukums:
Uz A3B5-Bi nanostruktūrām bāzētas divu viļņu garumu mikrolāzeru tehnoloģijas attīstība sensoru pielietojumiem tuvajā infrasarkanajā diapazonā
Projekta partneri:
Prof. Yi-Jen Chiu (Nacionālā Sun -Yat-sun Universitāte, Taivānā)
Dr. Renata BUTKULE (Valsts pētniecības institūts Fizisko zinātņu un tehnoloģiju centrs, Lietuvā) 
Projekta īstenošanas termiņš:
01.01.2023. –  31.12.2025.
Projekta kopējais finansējums:
75 000,00 USD 
Projekta zinātniskais vadītājs:
Prof. Jānis Spīgulis (Biofotonikas laboratorija)
Par projektu:
 Projekta darba uzdevumi 1. gadam:
1.    Patentu un tirgus izpēte par refleksijas pulsoksimetriem, kuri darbojas dažādos spektra apgabalos, un audu maketiem, kas imitē asinsplūsmu audos.
2.    Lietuvas partneru izstrādāto mikrostruktūru optisko raksturlielumu mērījumi.