Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta (LU ASI) vadošais pētnieks Ulises Miranda Ordonez jau ceturto reizi mobilitātes ietvaros devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Poliju, lai Nanosurf projekta “Nanostructural surface development for dental implant manufacturing” ietvaros strādātu kopā ar sadarbības partneriem no Osteoplant R&D.

2020. gada februāri U. M. Ordonez pavadīja strādājot ar kolēģiem no Osteoplant R&D pie baltu membrānu izgatavošanas un to analīzes. Baltā membrāna tika izgatavota no polilaktīnskābes nanošķiedrām un sadalīta daudzos 2 cm2 gabaliņos. Lai noteiktu skābekļa un UV starojuma ietekmi uz membrānu, daži no gabaliņiem tika apstrādāti ar plazmas skābekli, daži ar UV starojumu, neapstrādātie gabaliņi tika atstāti mikropskopiskai analīzei.

Papildus U. M. Ordonez strādāja ar jaunu lāzera iekārtu ar kuru iespējams marķēt mazus anodētus titāna gabalus. Eksperimentējot ar dažādiem lāzera parametriem tika iegūts krāsains marķējums uz dzeltenās (anodēta titāna) virsmas.

U. M. Ordonez sadarbojoties ar kolēģiem no Osteoplant R&D ieguva papildus zināšanas un pieredzi, kas nepieciešama Nanosurf projekta īstenošanai, jaunu zobu implantu ražošanai.


Pieredzes apmaiņas vizīte tiek realizēta “Horizon 2020” finansētā Nanosurf projekta “Nanostructural surface development for dental implant manufacturing” (777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) ietvaros.

Dalīties