Šonedēļ Atomfizikas un spektroskopijas institūtā (ASI) viesojas Andrii Loboda, Sumi Valsts universitātes Akadēmiskā un pētnieciskā medicīnas institūta direktors. 2022. gada 10. novembra ASI zinātniskajā seminārā A.Loboda iepazīstināja semināra dalībniekus ar Sumi un Sumi Valsts universitāti.  ASI jau pašlaik pastāv sadarbība ar Sumi Valsts universitāti Horizon 2020 projekta “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” un Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projekta “Nanostrukturētas optisko sensoru sistēmas izstrāde K. pneimonijas noteikšanai” ietvaros. Savā prezentācija A.Loboda pastāstīja par Sumi Valsts universitātes Akadēmiskā un pētnieciskā medicīnas institūta pētījumu virzieniem, kuros iespējama sadarbība ar ASI, piemēram patoloģiskā anatomija, biopolimēra-apatīta nanometriskie materiāli un pārklājumi, molekulārie un ģenētiskie pētījumi un biomateriāli medicīniskiem nolūkiem. A.Loboda iepazīstināja ar rezultātiem kas jau sasniegti sadarbībā ar ASI. Semināra noslēgumā A.Loboda atbildēja uz klātesošo jautājumiem.   
A.Loboda prezentācija šeit.

 

  
 

Dalīties