LASER4Mg projekta pieteikums Horizon Europe Marija Sklodowskas Kiri konkursā HORIZON-MSCA-2023-PF-01 saņēmis ekspertu vērtējumu 95 punkti no 100 un tiek finansēts.
Projekts tiks realizēts LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijā

Dalīties