Projekta nosaukums:

Multimodāla attēlošanas tehnoloģija ādas jaunviedojumu in-vivo diagnostikai

Projekta līguma numurs:

1.1.1.1/18/A/132

Projekta īstenošanas termiņš:

01.05.2019. - 30.04.2022.

Projekta kopējais finansējums:

648 189,53 EUR, no kuriem 374 653,54 EUR ERAF atbalsts

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr.habil.fiz. Jānis Spīgulis (Biofotonikas laboratorija)

Par projektu:

Projekta mērķis ir attīstīt un multimodāli apvienot trīs inovatīvas ādas attēlošanas tehnoloģijas – difūzās atstarošanas multispektrālo attēlošanu, autofluorescences dzīves laiku attēlošanu un Ramana spektra joslu attēlošanu. Šo attēlu apstrādes rezultātā iegūstamas klīniski nozīmīgas ādas komponentu – hromoforu, fluoroforu un ādas virskārtā esošu biomolekulu koncentrāciju sadalījuma kartes. Galvenais uzdevums ir izstrādāt un klīniski pārbaudīt jaunu ādas neinvazīvas diagnostikas tehnoloģiju, ar kuru pārbaudāmajam ādas jaunveidojumam tiek izveidotas iepriekš minēto molekulāro komponentu sadalījuma kartes ar sekojošu iespēju tās savstarpēji salīdzināt, lai iegūtu detalizētāku informāciju par jaunveidojuma molekulāro struktūru. Piedāvātā multimodālās attēlošanas tehnoloģija ļaus būtiski paaugstināt ādas in-vivo diagnostikas jutību, specifiskumu un drošumu, kā arī veicinās agrīnu ādas patoloģiju (t.sk. ādas vēža) identifikāciju.

Popularizējošas aktivitātes: Latvijas Radio Ziņu dienests; Raidījums "900" sekundes