Projekta nosaukums:

Optiski čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru sensori

Projekta līguma numurs:

lzp-2018/1-0510

Projekta īstenošanas termiņš:

31.08.2018.–31.08.2021.

Projekta kopējais finansējums:

300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Aigars Atvars (Kvantu optikas laboratorija)

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt un testēt vairākus sensorus, kuri balstīti uz Čukstošās Galerijas modu (ČGM) rezonatoriem – temperatūras sensoru, gaisa mitruma sensoru un optisko viļņu garumu sensoru.

Publikācijas:

"High-Sensitivity Whispering Gallery Mode Humidity Sensor Based on Glycerol Microdroplet Volumetric Expansion"