Projekta nosaukums:

"Progresīva spektrālās attēlošanas tehnoloģija ādas diagnostikai"

Projekta līguma numurs:

lzp-2018/2-0006

Projekta īstenošanas termiņš:

01.12.2018. – 30.11.2020.

Projekta kopējais finansējums:

199 906,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

prof. Jānis Spīgulis (Biofotonikas laboratorija)

Par projektu:

Šis multidisciplinārais projekts attiecas uz optisko tehnoloģiju pielietojumiem medicīnā. Projektā plānots patentētu tehnoloģiju, kas nodrošina viena "knipša" monohromatisku spektrālu attēlu iegūšanu vienlaikus pie vairākiem viļņu garumiem (SMSLI – Snapshot Multi-Spectral-Line Imaging), adaptēt ādas jaunveidojumu bezkontakta diagnostikai. Tiks izveidota un klīniski aprobēta jauna prototipa ierīce, kas ātri (< 2s) uzņems 4 monohromatiskus ādas attēlus pie dažādiem viļņu garumiem, kā arī ādas fluorescences attēlu 405 nm ierosmē. Attēlu analīzes datorprogramma dos iespēju operatīvi kartēt 4 galveno ādas hromoforu sadalījumu un atvieglos jaunveidojumu (t.sk. ādas vēža) identifikāciju. Paredzamā ietekme uz sabiedrību – uzlabota veselības aprūpe.

Projekta rezultāti: 

Plānotie rezultātu ietekmes indikatori:

Skaits

Zinātniskās publikācijas, kas indeksētas SCOPUS, WoSCC un/vai ERIH+

3

Intelektuālā īpašuma nostiprināšana (patenta pieteikums)

1

Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs vai to organizēšana

5

 

Sasniegtie rezultāti:

 • Publikācijas (SCOPUS, WoSCC un/vai ERIH+):
 1. J. Spigulis, I. Oshina, P. Potapovs, K. Lauberts, “Snapshot multi-spectral-line imaging for applications in dermatology and forensics”, Proc.SPIE, 10881, 1088114 (2019).                      
 2. J. Spigulis, I. Oshina, M. Matulenko, “Laser illumination designs for snapshot multi-spectral line imaging”, OSA Technical Digest, CLEO-Europe, cl_3_4 (2019), https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=CLEO_Europe-2019-cl_3_4.
 3. J. Spigulis, Z. Rupenheits, M. Matulenko, I. Oshina, U. Rubins "A snapshot multi-wavelengths imaging device for in-vivo skin diagnostics", proc. SPIE, 11232,112320I-1 (2020).
 4. J. Spigulis, Z. Rupenheits, U. Rubins, M. Mileiko, I. Oshina "Spectral Line Reflectance and Fluorescence Imaging Device for Skin Diagnostics", Q1 līmeņa publikācija (2020), https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7472/pdf 
 5. J.Spigulis, I.Kuzmina, I.Lihacova, V.Lukinsone, B.Cugmas, A.Grabovskis, E.Kviesis-Kipge, A.Lihachev,  “Biophotonics research in Riga: recent projects and results”, Proc. SPIE 11585, 1158502 (2020).
 6. J.Spigulis, V.Lukinsone, I.Oshina, E.Kviesis-Kipge, M.Tamosiunas, A.Lihachev, "Recent Results of Riga Group on Laser Applications for Skin Diagnostics", J.Phys.: Conf. Series (2020, accepted).
 • Patents
 1. LV patenta pieteikums # P-19-45, 21.08.2019. “Ierīce virsmas vienmērīgai apgaismošanai vienlaikus ar vairākām lāzeru spektrāllīnijām”, autori J.Spīgulis, I.Ošiņa, Z.Rupenheits, M.Matuļenko.
 2. LV patents piešķirts 20.09.2020. patentu reģistrā ar Nr. LV15491
 • Dalība starptautiskās konferencēs:
 1. SPIE Photonics West / BIOS’2019, Sanfrancisko (ASV), 2019.g. 2.-7. februārī.
  Mutisks referāts: “Snapshot multi-spectral-line imaging for applications in dermatology and forensics”
 2. CLEO-Europe, Minhene (Vācija), 2019.g. 23.-27. jūnijā.
  Mutisks referāts: “Laser illumination designs for snapshot multi-spectral-line imaging”.
 3. Multiforesee 2019, Katānija (Itālija), 2019.g. 16.-18. septembrī.
  Mutisks referāts: “Multi-spectral-line imaging for forensics: recent developments”.
 4. Advanced Laser Technologies 2019, Prāga (Čehija), 2019.g. 15.-20. septembrī
  Mutisks ielūgtais referāts: “Lasers for skin diagnostics – chromophore mapping and photon path length estimation”.  
 5. SPIE Photonics West / BIOS’2020, Konference "Multimodal Biomedical Imaging", Sanfrancisko (ASV), 2020.g. 1. – 6. februārī.
  Mutisks referāts: “A snapshot multi-wavelength imaging device for in-vivo skin diagnostics”.
 6. Biophotonics – Riga 2020 , 2020.g. 24.-25. augustā, Rīga (Latvija)
  Mutisks referāts: ““Biophotonics research in Riga: recent projects and results”.
 7. International Conference and School on Quantum Electronics, ICSQE-212020.g. 21.-24.septembrī, Varna (Bulgārija)
  Mutisks ielūgtais referāts: “Recent Results of Riga Group on Laser Applications for Skin Diagnostics".