Projekta nosaukums: Anti-calcification treatment of elastin-rich bioprosthetic materials using Fetuin A for aortic valved conduits
Projekta akronīms: VENUS
Projekta līguma numurs: ES RTD/2022/21
Projekta koordinators: Dr. Natalia Beshchasna, Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS, Germany
Projekta partneri:      
Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Rīga, Latvija
Dr. Honorata Kraskiewicz , Hirszfeld Institute of Im-munology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences (IIET PAS)
Dr. Altug Çinçin, Marmara University
MSc. Ebru Ünlü, ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SAN. ve DIS TIC. A.S. 
Projekta īstenošanas termiņš: no 2022. gada 1. novembra līdz 2025. gada 31. oktobrim (36 mēneši)
Projekta kopējais budžets/finansējums: 1 058 867,00 EUR 
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 210000,00 EUR, Valsts budžeta finansējums 
M-era.Net projekta VENUS info: www.era-learn.eu/network-information/networks/m-era.net3/m-era-net-joint-call-2021/anti-calcification-treatment-of-elastin-rich-bioprosthetic-materials-using-fetuin-a-for-aortic-valved-conduits
Projekta zinātniskais vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks Dr. Roman Viter
Projekta īss kopsavilkums:
Sirds un asinsvadu slimības ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem pasaulē. Aortas vārstuļa defekti būtiski veicina šo statistiku, kas noved pie sirds vārstuļu labošanas vai nomaiņas. Perspektīvas ir bioloģiskās sirds vārstuļu bioprotēzes, kas izgatavotas no cūku vai liellopu audiem, taču to kalpošanas laiks ir ierobežots ar 10 - 12 gadiem pārkaļķošanās procesa dēļ. Īpaši materiāliem ar augstu elastīna saturu parastā pirmapstrāde neatrisina pārkaļķošanās problēmu. VENUS mērķis ir izstrādāt pirmapstrādes metodi ar elastīnu bagātu ksenogēno materiālu pretkaļķošanās novēršanai, izmantojot Fetuin A, dabisku pretkalcifikācijas seruma proteīnu. Ierosinātās tehnoloģijas efektivitāte tiks demonstrēta ar labās puses aortas vārstuļu caurulēm, kas izgatavotas no liellopu vēnas. Veiksmīga projekta īstenošana radīs konkurētspējīgu tehnoloģiju intervences kardioloģijā ar augstu sabiedrības vērtību un komercializācijas potenciālu.
Projektā veicamie darbi, LU:
1. Specifikācijas lapas izveide ksenogēniem materiāliem, ko izmanto aortas vārstuļu caurulēs un sākotnējo audu paraugu sagatavošanā:
1.1. detalizētas specifikācijas lapas izveide ksenogēna materiālam, ko izmanto aortas vārstuļu cauruļvadu ražošanā;
1.2. regulāra specifikācijas atjaunināšana saskaņā ar projekta starprezultātiem, lai varētu nekavējoties reaģēt uz izaicinājumiem.
2. Pretkaļķošanās pirmapstrādes protokolu sagatavošana, izmantojot Fetuin A:
2.2. apstrādāto paraugu optiskais un ķīmiskais raksturojums, lai pierādītu veiksmīgu funkcionalizāciju;
2.3.funkcionalizācijas protokolu optimizācija.
3. In vitro kalcifikācijas un biostabilitātes pētījumi:
3.1. detalizēts paraugu raksturojums pirms, laikā un pēc pārkaļķošanās un biostabilitātes testi.
4. In vivo kalcifikācijas pētījumi:
4.1. mikroskopisko atradumu novērtēšana.
5. Projekta vadība.