Projekta nosaukums: Hybrid Biodegradable Coating for One-Wire Peripheral Nitinol Stent for Prevention of Restenosis and Plaque Formation
Projekta akronīms: HybbiStent
Projekta līguma numurs: ES RTD/2021/19
Projekta koordinators: Dr. Natalia Beshchasna, Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS, Drēsdene, Vācija
Projekta partneri:      
Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Rīga, Latvija
Nano Prime, Polija, Dr. Oleg Mischenko
MAT PlasMATec, Einzelunternehmen, Vācija, Dr. Andreas Mucha
Projekta īstenošanas termiņš: no 2021. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. maijam (36 mēneši)
Projekta kopējais budžets/finansējums: 868610,00 EUR
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 210000,00 EUR, Valsts budžeta finansējums 
M-era.Net projekta info: www.era-learn.eu/network-information/networks/m-era-net-2/m-era-net-joint-call-2020/hybrid-biodegradable-coating-for-one-wire-peripheral-nitinol-stent-for-prevention-of-restenosis-and-plaque-formation 
Projekta zinātniskais vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks Dr. Roman Viter
Projekta īss kopsavilkums:
Perifēro artēriju slimību (PAD) izraisa galveno asinsvadu ateroskleroze, kas apgādā apakšējās ekstremitātes, un tā izraisa ierobežotas staigāšanas spējas un pazeminātu dzīves kvalitāti. Pašizplešanās stenti no nitinola radīja revolūciju PAD ārstēšanā. Neskatoties uz ievērojamo šīs tehnoloģijas progresu pēdējos gados, komplikācijas, piemēram, stenta restenoze un atkārtotas oklūzijas biežums, joprojām ir stentu implantācijas rezultāts. Projekta HybbiStent mērķis ir izstrādāt unikālu divslāņu pārklājuma tehnoloģiju vienas stieples perifērajam nitinola stentam, lai samazinātu stenta restenozes un aplikuma veidošanās risku ķīmiski modificētu biomimētisku lipofīlu nanodaļiņu, ar oglekli pārklāta dzelzs izmantošanas dēļ. Nanodaļiņas un detonācijas nanodimanti, imitējot dabisko lipoproteīnu struktūru kā pretrestenozes līdzekļus. Veiksmīgi īstenojot projektu, tiks izveidots konkurētspējīgs produkts intervences kardioloģijā ar augstu sabiedrības vērtību un komercializācijas potenciālu.

Projektā veicamie darbi, LU:
•    Funkcionālo nanodaļiņu raksturojums ar optiskās un (difūzās atstarošanas, caurlaidības, absorbcijas) fotoluminiscences spektroskopijas, FTIR, XRD un SEM metodēm;
•    PEO pārklātu stentu raksturojums ar optiskās un (difūzās atstarošanas, caurlaidības, absorbcijas) fotoluminiscences spektroskopijas, FTIR, XRD un SEM metodēm;
•    Optiskās sistēmas izstrāde nanodaļiņu izdalīšanās noteikšanai no stenta pārklājuma šķidruma dinamikas in-vitro testos;
•    Kopīga in-vitro pārbaude nanodaļiņu atbrīvošanai no stenta pārklājuma.