Projekta nosaukums:

"Dzīvsudraba piesārņojums savvaļas putnos Latvijā: pašreizējais stāvoklis un līdzšinējo pārmaiņu rekonstrukcija"

Projekta līguma numurs:

lzp-2020/1-0005

Projekta īstenošanas termiņš:

01.01.2021. - 30.06.2024.

Projekta kopējais finansējums:

300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Rita Veilande (Teorētiskās fizikas laboratorija)

Projekta administratīvais vadītājs:

Inga Šīrante

Projekta darba grupa:

Rita Veilande (LU ASI, Teorētiskās fizikas laboratorija) 

Atis Skudra (LU ASI, Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija) 

Māris Strazds (LU Bioloģijas institūts) 

Gita Rēvalde (LU ASI, Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija) 

Anda Ābola (studējošais) (LU ASI, Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija) 

Egils Bogans (studējošais) (LU ASI, Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija) 

Kristiāna Rancāne (studējošais) (LU ASI, Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija) 

Zanda Briķe (studējošais) (LU ASI, Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija) 

Antonija Rimša (studējošais) (LU Bioloģijas institūts)

Zinātnes nozares:

Bioloģija; Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes; Fizika un astronomija

Par projektu:

Projekta virsmērķis ir noteikt dzīvsudraba (Hg) koncentrāciju Latvijas vidē, izmantojot par monitoringa indikatoriem ar putniem saistītus vienumus (piemēram, olu čaumalas un nomestās putnu spalvas). Ņemot vērā, ka iepriekšējā izpēte norāda uz ļoti augstu Hg koncentrāciju mirušu jauno melnos stārķu asinīs un aknās (pat sasniedzot 1054 ppb), apakšmērķis šajā projektā ir atrast iemeslus paaugstinātai Hg koncentrācijai melnajos stārķos Latvijā, līdztekus tiks pētīta arī citu piesārņotāju klātbūtne melno stārķu un citu savvaļas putnu dzīves vidē. Projekta ietvaros plānots veikt melno stārķu ligzdu apsekošanas Latvijā, savācot vairāk nekā 200 vienības olu čaumalu un nomesto putnu spalvu, turklāt plānots apsekošanā iekļaut arī tās ligzdas, kuras atrodas Latvijas lielākās cementa rūpnīcas tuvumā. Hg koncentrācijas mērījumiem paraugos tiks izmantots Zēmana absorbcijas dzīvsudraba analizators. Rezultātā tiks iegūta Hg piesārņojuma līdzšinējo pārmaiņu rekonstrukcija. Lai uzlabotu analizatora jutības slieksni, projekta ietvaros tiks izgatavoti un optimizēti jauni gaismas avoti ar dzīvsudraba izotopu.

Vairāk informācijas par melno stārķu dzīvi Latvijā var atrast www.goris.lv.

Publicitāte:

Projekta izpildītāja A.Ābola stastīja par projekta sasniegumiem LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros (11.02.2022.) Prezentācija 

A.Skudra un R.Veilande 2021. gada 2. decembra LU ASI iknedēļas zinātniskajā seminārā ziņo par projekta 1. gada rezultātiem. Prezentācija 

Projekta izpildītājas Z.Briķe un A.Ābola stastīja par projekta sasniegumiem LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros (11.02.2022.)

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Nr. lzp-2020/1-0005 izpildītāji piedalās Zinātnieku naktī 2023