Jaunumi

LU ASI sasniegumi lasāmi EuroNews portālā

14.05.2024. LU Zinātņu māju un ASI apmeklēja Valmieras 2.vidusskolas 8.klase un 10.klase

Veselības ministrijas Atzinības rakstu saņem LU ASI pētniece Sigita Kazūne

Kā dzīvsudrabs nonācis melnajos stārķos?

Rita Veilande pirmajā Q-DYNAMO vizītē pie Japānas partneriem

Lisabonas universitātes profesora João Carlos Roque vieslekcija

Projektu ARGO, VARIANT un HybbiStent mācību seminārs

Prof. Jāņa Spīguļa lekciju cikls Ļubļanas Universitātē

Atomfizikas un spektroskopijas institūta 30-gadu jubileja