Projekta nosaukums: Jaunas kodola apvalka nano šķiedras, kas veidotas, izmantojot koaksiālu elektrisko vērpšanu fotokatalītiskiem lietojumiem
Projekta līguma numurs:
lzp-2021/1-0140
Projekta īstenošanas termiņš:
01.01.2022. - 31.12.2024.
Projekta kopējais finansējums:
300 000,00 EUR
Projekta zinātniskais vadītājs:
Roman Viter (Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorija)

Projekta administratīvais vadītājs:
Inga Šīrante
Par projektu:
Šī starpdisciplinārā projekta mērķis ir izstrādāt jaunas viendimensijas metāla oksīda (MOX) kodola apvalka nano šķiedras, kas veidotas, izmantojot koaksiālu elektrisko vērpšanu (CSNES). Jaunajām CSNES nanšķiedrām būs magnētiskais kodols (Fe2O3) un dielektriskais apvalks (TiO2 un ZnO). CSNES struktūra, elektroniskās, optiskās, magnētiskās un elektroķīmiskās īpašības būs paredzētas izmantošanai vidē kā aktīvo farmaceitisko savienojumu (APC) (paracetamola, amoksicilīna uc) fotokatalīze redzamās gaismas ierosmē. Pamatojoties uz projekta rezultātiem, jauni mehānismi metāla oksīda kodola apvalka nano šķiedras, kas veidotas, izmantojot koaksiālu elektrisko vērpšanu, pielāgojot to struktūru, elektroniskās, optiskās, magnētiskās un fotokatalītiskās īpašības pret aktīviem farmaceitiskajiem savienojumiem (paracetamols, amoksicilīns uc) tiks sasniegts. Projekta rezultāti tiks atspoguļoti 3 zinātniskās publikācijās, 3 konferences darbā un 1 Latvijas patenta pieteikumā. Turklāt tiks organizēta 1 semināra un 1 konferences sadaļa.