Projekta nosaukums:

Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikacijās

Projekta līguma numurs:

1.1.1.1/18/A/155

Projekta īstenošanas termiņš:

16.05.2019. - 15.05.2022.

Projekta kopējais finansējums:

648 000,00 EUR, no kuriem 374 544,00 EUR ERAF atbalsts

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr.fiz. Jānis Alnis (Kvantu optikas laboratorija)

Par projektu:

Vispārējais mērķis ir izpētīt, kas veicina Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu, cilvēkkapitāla attīstību zinātnē un tehnoloģijās un jaunu zināšanu radīšanu, lai uzlabotu konkurētspēju tautsaimniecībā.

Konkrētais mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par čukstošo galeriju modu rezonatoru optiskajām frekvenču ķemmēm (WCOMBs) un izstrādāt, konstruēt un testēt ķemmes ģeneratora prototipu telekomunikāciju pielietojumiem.