Jaunumi

Dr. Volodymyr Deineka "EUROMXENE 2024" kongresā, Valensijā, Spānijā

Dr. Viktoriia Korniienko komandējums Ukrainā

ASI zinātniskajā seminārā prezentēta noslēguma atskaite par LZP projektu

ASI kolektīvs atzīmē vasaras saulgriežus

Ilze Ošiņa pieredzes apmaiņas braucienā uz Nansī, Francijā OSMOZE programmas ietvaros

Latvijas – Zviedrijas universitāšu sadarbība inovāciju laukā

LU Maģistra un Bakalaura darbu priekš-aizstāvēšana

Krītam vai nekrītam melnajā caurumā?

LU Nacionālās Zinātnes Platformas FOTONIKA-LV kolektīvam jauns panākums