Projekta nosaukums:

"Jaunu metožu attīstīšana spektrāli neizšķirtu atomu enerģijas līmeņu koherentai kontrolei zem spektrālās izšķirtspējas robežas"

Projekta līguma numurs:

Lzp-2019/1-0280

Projekta īstenošanas termiņš:

01.01.2020. - 31.12.2022.

Projekta kopējais finansējums:

300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Kaspars Mičulis (Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorija)

Projekta administratīvais vadītājs:

Inga Šīrante

Par projektu:

Projektam ir vairāki mērķi:

  • Izpētīt spēcīga lāzera starojuma ietekmi uz atomu enerģijas līmeņiem ar hiperstruktūru. Izpētīt tumšo un gaišo stāvokļu grupas, kā arī stāvokļu mainīgās īpašības, kas veidojas daudzlīmeņu sistēmu mijiedarbības ar kohorentu starojumu rezultātā.
  • Attīstīt metodes kohorentai kvantu stāvokļu apdzīvotību pārslēgšanai, izmantojot kvantu interfereces parādību. Aprēķinos pielietojot Landau-Zenera-Štukelberga interferometriju un STIRAP metodi un tās modifikācijas.
  • Izpētīt iespēju izmantot STIRAP metodes modifikācijas spektrāli neizšķirtu hiperstruktūras līmeņu selektīvai ierosināšanai. Iespējai selektīi pārslēgt apdzīvotību no izvēlētas pamatlīmeņa hiperstruktūras komponentes uz Ridberga stāvokli būtu dažādi pielietojumi, piemēram, kvantu informācijas glabāšana.