Jaunumi

Sahin Altundal mobilitātes vizīte Polijā

Višivankas dienas atzīmēšana kā draudzības un atbalsta apliecinājums Ukrainai

Dr. Romana Vitera un Kārļa Grundšteina komandējums uz Drēzdeni

LU ASI direktores Ingas Šīrantes vizīte Taivānā

Dr. Oksanas Petričenko mobilitātes vizīte Polijā

LU ASI vadošā pētnieka Romana Vitera mobilitātes vizīte Čehijas kompānijā “Nanopharma”

Dr. Maksym Pogorielov vizīte uz Padujas universitāti

LU ASI zinātniskais seminārs LU ASI pētnieces Andas Ābolas promocijas darba "Dzīvsudrabu un arsēnu saturoši starojuma avoti un to izmantošana atomu absorbcijas spektroskopijai" apspriešana

LU ASI Biofotonikas laboratorijas zinātniskā asistente Emīlija Vija Ploriņa piedalījās konferencē DEEP TECH ATELIER