Jaunumi

Ilze Ošiņa pieredzes apmaiņas braucienā uz Nansī, Francijā OSMOZE programmas ietvaros

Latvijas – Zviedrijas universitāšu sadarbība inovāciju laukā

LU Maģistra un Bakalaura darbu priekš-aizstāvēšana

Krītam vai nekrītam melnajā caurumā?

LU Nacionālās Zinātnes Platformas FOTONIKA-LV kolektīvam jauns panākums

LU ASI sasniegumi lasāmi EuroNews portālā

14.05.2024. LU Zinātņu māju un ASI apmeklēja Valmieras 2.vidusskolas 8.klase un 10.klase

Veselības ministrijas Atzinības rakstu saņem LU ASI pētniece Sigita Kazūne

Kā dzīvsudrabs nonācis melnajos stārķos?